ME FARGELEGG HARDANGER

Norheimsund Fargehandel AS er ein butikk og handverksbedrift med lange tradisjonar. Bedrifta vart stifta i 1957 og har i alle år vore ein betydeleg aktør i lokalmarkedet. Butikken er kjend for god service og høg fagleg kompetanse.  

Bufikken er ein del av Fargerike som er Noregs største fargehandlarkjede med omlag 120 butikkar over heile landet.

Norheimsund Fargehandel AS sysselset ca 10 årsverk og hadde i 2017 ein omsetnad på ca 16,0 MNOK. 

Dagleg leiar: Jahn Brattli Tolo

Styreleiar: Torstein O. Aksnes

© 2018 av Norheimsund Fargehandel AS